Vaikų priežiūros paslaugos

Pas mus galite naudotis vaikų priežiūros paslauga
4 val. per dieną, ji yra teikiama visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 7 metų. Tai padės Jums derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Vaikų priežiūros paslaugos yra teikiamos Bendruomeniniuose Šeimos namuose, Ramybės g.4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės rajonas.