Psichosocialinė pagalba

Jūs galite gauti individualias psichologo konsultacijas išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus.

 

Grupinių užsiėmimų metu psichologas teikia:

 1. Pagalbą asmenims ir jų šeimos nariams vartojantiems alkoholį ar turintiems kitų priklausomybių;
 2. pagalbą praradusiems pasitikėjimą savimi dėl socialinės atskirties, atstatant jų socialinę motyvaciją;
 3. pagalbą globėjams ir jų globotiniams;
 4. pagalbą paaugliams savęs ieškojimo procese.

 

Psichosocialinių paslaugų sąrašas:

 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • Individuali psichologo konsultacija suaugusiems;
 • Individuali psichologo konsultacija vaikams;
 • Psichologinė diagnostika, tyrimai:
  • Kognityvinių funkcijų (atminties ir dėmesio) įvertinimas (Burdono, Krepelino, Piktogramų, Šultės, Lurijos metodikomis);
  • Mąstymo įvertinimas (Objektų klasifikacijos, 4-1, Sąvokų palyginimo metodikomis);
  • Asmenybės vertinimas (MMPI, Dembo-Rubinstein, HTP metodikomis);
  • Emocinės būsenos įvertinimas (BEKO, HAD, Liusher) metodikomis;
 • Psichologinio vertinimo išvada;
 • Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymas;
 • Grupiniai užsiėmimai asmenims vartojantiems alkoholį ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas ar turintiems priklausomybę;
 • Grupiniai užsiėmimai paaugliams. Psichologinio atsparumo ugdymas;
 • Grupiniai užsiėmimai suaugusiems, išgyvenantiems krizę (Asmenims ir jų šeimos nariams išgyvenantiems netektis, gyvenimo aplinkybių pasikeitimus: liga, bedarbystė, skyrybos);
 • Grupiniai užsiėmimai globėjams ir jų globotiniams.